Ubezpieczenia

Dla klientów indywidualnych

UBEZPIECZENIA MAJĄTKOWE

Mieszkanie, dom, elementy stałe i ruchome - to części dobytku, jakie można objąć ubezpieczeniem majątkowym

UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE

Utrata zdrowia, życia czy trwała niezdolność do pracy - to możliwy zakres ubezpieczenia na życie

UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE

Indywidualna ochrona obejmująca swym zakresem OC, AC, NNW, Assistance a nawet ubezpieczenie od ryzyka stłuczenia szyb czy ubezpieczenia ochrony prawnej to ubezpieczenie komunikacyjne

UBEZPIECZENIA TURYSTYCZNE

Nieprzyjemnych przygód w podróży czasami nie da się uniknąć. Warto więc zapewnić sobie wszechstronną ochronę w postaci ubezpieczenia turystycznego

Czy wiesz że?

Ubezpieczenie majątkowe

Ubezpieczenie majątkowe dla osób fizycznych obejmuje zwykle swoim zakresem budynki, budowle, lokale mieszkalne oraz wszelakiego rodzaju ruchomości domowych.
 
To ważne aby wiedzieć, że podstawowy zakres ubezpieczenia w większości przypadków nie pokrywa nawet okien, nie wspominając o elementach ruchomych w mieszkaniu!

Właśnie taki podstawowy zakres jest najczęściej oferowany przy ubezpieczeniu grupowym w banku czy w podstawowej opcji bezpośrednio w firmie ubezpieczeniowej!
 
Zakres ubezpieczenia przewidujący w opcji podstawowej ubezpieczenie mienia od pożaru i innych zdarzeń losowych, może zostać rozszerzony o szereg klauzul dodatkowych. Ubezpieczenie mienia od kradzieży, wandalizmu, stłuczenia czy przepięcia, to tylko kilka opcji, o które może zostać rozszerzona polisa ubezpieczeniowa.
 
Chętnie pomożemy Ci wybrać najlepszą ochornę ubezpieczeniową dla Ciebie oraz wyszukamy najlepszą ofertę spośród największych firm ubezpieczeniowych obecnych na polskim rynku ubezpieczeniowym.

OC i AC

Ubezpieczenie komunikacyjne indywidualne obejmujące swym zakresem OC, AC, NNW, Assistance,  Szyb od stłuczenia czy ubezpieczenia ochrony prawnej bardzo często posiada wiele wyłaczeń.
 
Jednym z najczęściej stosowanych jest wyłączenie odpowiedzialności ubezpieczyciela z tytułu ubezpieczenia AC w przypadku rażącego naruszenia przepisów drogowych (np. przekroczenie prędkości). Taki zapis pozwala ubezpieczycielowi na odmowę wypłaty ubezpieczenia.
 
Czy jesteś pewien że nie ma takich zapisów w Twojej polisie?
 
Chętnie sprawdzimy jaki jest zakres Twojej ochory ubezpieczniowej, wyszukamy najlepsza dla Ciebie ofertę gwarantującą dobrą ochronę ubezpieczeniową.

 

Dla firm

UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE

Podstawowym zakresem ubezpieczenia na życie jest ochrona na wypadek utraty życia lub zdrowia. W ubezpieczeniach grupowych każdy z pracowników objętych polisą otrzymuje pełną ochronę za niewielką składkę miesięczną.

UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE

Ubezpieczenia zdrowotne skierowane do klientów grupowych, pozwalają na nabycie polisy, bądź abonamentu medycznego. Mimo, że działają one na podobnych zasadach, występują jednak pomiędzy nimi pewne istotne różnice.

UBEZPIECZENIA DZIAŁALNOŚCI

Ubezpieczenie działalności OC chroni przed negatywnymi skutkami finansowymi roszczeń zgłaszanych przez osoby trzecie, na skutek szkód osobowych i rzeczowych wyrządzonych w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą.

UBEZPIECZENIA MAJĄTKOWE

Ubezpieczenie majątku chroni mienie od pożaru i innych zdarzeń losowych, od kradzieży z włamaniem i rozboju, od awarii sprzętu elektronicznego czy od odpowiedzialności cywi- lnej. Zakres może zostać rozszerzony, gwaratując szeroką ochronę.

UBEZPIECZENIA BI

Ubezpieczenie BI to ochrona na wypadek nagłych przerw w działalności firmy. 
Ciekawe zabezpieczenie dla każdej firmy.

UBEZPIECZENIA D&O

Ubezpieczenie D&O jest przeznaczone dla osób zasiadających w zarządach, radach nadzorczych, a także dla prokurentów spółek z ograniczoną odpowiedzialnością lub spółek akcyjnych.

GWARANCJE UBEZPIECZENIOWE

Gwarancja ubezpieczeniowa stanowi pisemne zobowiązanie zakładu ubezpieczeń do wypłaty na rzecz beneficjenta gwarancji, określonej sumy pieniężnej na wypadek wystąpienia określonego w umowie gwarancyjnej zdarzenia losowego.

Czy wiesz że?

Audyt ubezpieczeniowy

Audyt ubezpieczeniowy to nasza najnowsza oferta skierowana do firm. W ramach niezobowiązującego  audytu sprawdzamy czy polisy posiadane przez firmę w wystarczający sposób zabezpieczają firmę i pracowników.
 
Weryfikujemy również czy można obniżyć koszty ubezpieczeń posiadanych przez firmę bez konieczności zmniejszania zakresu ochrony.
 
Audyt jest bezpłatny i niezobowiązujący sprawdź jak jest ubezpieczona Twoja firma oraz czy można obniżyć koszty to nic nie kosztuje. Podpowiemy co zrobić aby zoptymalizować koszty i zakres ochrony.

 

Szkody wyrządzone pracownikom

Czy wiesz że pracownik może wystąpić z roszczeniem do firmy o odszkodowanie za wyrządzone szkody na jego osobie i mieniu?
 
Są polisy gwarantujące ochornę w tym zakresie. Posiadamy w ofercie ubezpieczenie OC dla firmy gwaranujące ochronę pracowników i  ich mienia znajdującego się na terenie firmy.
 

Ubezpieczenie od utraty dochodu

Posiadamy w ofercie ubezpieczenie od utraty dochodu na skutek wypadku lub choroby.
 
Ubezpieczenie to jest dostępne zarówno dla osób prowadzących działalność, firm jak również pracowników etatowych.
 
To bardzo ciekawy i innowacyjny produkt dostępny od niedawna na rynku Polskim w tak szerokim zakresie jaki oferujemy. Zadzwoń lub napisz do nas a wyliczymy jaka suma ubezpieczenia będzie najlepsza dla Ciebie.

Kontakt

YON Doradcy Finansowi
ul. Werynyhory 16
02-272 Warszawa

pon. - pt.
09:00 - 18:00