Ubezpieczenia zdrowotne

YON Doradcy Finansowi

Ubezpieczenia medyczne w tym ubezpieczenia szpitalne stają się coraz bardziej popularne w Polsce. Dzieje się tak przede wszystkim ze względu na niską jakość powszechnych świadczeń zdrowotnych i ograniczoną dostępność publicznej opieki medycznej. Coraz więcej firm decyduje się oferować dla swoich pracowników grupowe ubezpieczenia zdrowotne. Te najtańsze można kupić za kilkadziesiąt złotych miesięcznie a po opłaceniu składki możemy uzyskać dostęp do badań, lekarzy, a także do leczenia w szpitalu.
 

 

Ubezpieczenia Zdrowotne  –  Pakiety Medyczne
Prywatne ubezpieczenie zdrowotne może być skierowane do klientów indywidualnych oraz grupowych. Klient może zdecydować się na nabycie polisy, bądź abonamentu medycznego. Mimo tego, że działają one na podobnej zasadzie, to jednak występują pomiędzy nimi pewne istotne różnice.


Od kilku lat prywatne ubezpieczenia medyczne w tym ubezpieczenia szpitalne stają się coraz bardziej popularne w Polsce. Dzieje się tak przede wszystkim ze względu na niską jakość powszechnych świadczeń zdrowotnych i ograniczoną dostępność publicznej opieki medycznej. Coraz więcej Polaków decyduję się zapłacić za prywatne ubezpieczenia zdrowotne, zamiast stać w kolejkach do państwowego szpitala. A to z kolei spowodowało spadek ceny jaką trzeba zapłacić za polisę oraz abonament medyczny. Te najtańsze można kupić za kilkadziesiąt złotych miesięcznie. Dodatkowo jeśli nasz pracodawca ma z firmą ubezpieczeniową podpisaną umowę, to za polisę możemy zapłacić zdecydowanie mniej. Obecnie po opłaceniu składki możemy uzyskać dostęp do badań, lekarzy, a także do leczenia w szpitalu.

Ubezpieczenia Wypadkowe
Ubezpieczenie wypadkowe jest traktowane jako uzupełniające ubezpieczenie zaliczane do grupy ubezpieczeń na życie. Głównym celem tego ubezpieczenia jest ochrona ubezpieczonego przed następstwami nieszczęśliwych wypadków. Nieszczęśliwymi wypadkami są nagłe zdarzenia, które pochodzą z zewnątrz, niezależnie od woli człowieka. Ich konsekwencje uderzają w istotne dobra człowieka, jakimi są zdrowie i życie. W przypadku utraty zdolności do pracy w wyniku wypadku przy pracy lub choroby zawodowej, podleganie ubezpieczeniu wypadkowemu daje prawo do szczególnych świadczeń typu: 
•   zasiłek chorobowy, 
•   świadczenie rehabilitacyjne, 
•   zasiłek wyrównawczy, 
•   jednorazowe odszkodowanie, 
•   renta z tytułu niezdolności do pracy, 
•   renta szkoleniowa, 
•   renta rodzinna, 
•   dodatek do renty rodzinnej, 
•   dodatek pielęgnacyjny, 
•   pokrycie kosztów związanych z leczeniem z zakresu stomatologii i szczepień ochronnych oraz zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne w zakresie określonym ustawą. 

Kontakt

YON Doradcy Finansowi
ul. Werynyhory 16
02-272 Warszawa

pon. - pt.
09:00 - 18:00