Ubezpieczenia na życie

YON Doradcy Finansowi

Ubezpieczenia na życie
 
Obejmują ochronę na wypadek utraty zdrowia, życia czy długotrwałej utraty zdolności do pracy. Dodatkowo istnieją produkty ubezpieczeniowe gwarantujące dostęp do opieki medycznej. Poza zwykłym ubezpieczeniem, polisa na życie może być powiązana z planem systematycznego oszczędzania.
 
Ubezpieczenie na życie to bardzo dobre zabepieczenie bliskich na wypadek naszej śmierci, szczególnie w sytuacji kiedy posiadamy kredyt hipoteczny lub inne zobowiązania finansowe. Suma ubezpieczenia powinna być dostosowana do posiadanych zobowiązań i posiadanego majątku.
 
Ponieważ ubezpieczenie na życie to zwykle decyzja na wiele lat, ważne aby dokładnie rozpoznać jaki zakres jest dla Ciebie odpowiedni: jaka suma ubezpieczenia będzie Tobie i Twoim bliskim gwarantowała dobre zabezpieczenie.
 
Ubezpieczenie na życie to bardzo złożony produkt: wiele czynników ma wpływ na zakres ochrony, wysokość sumy ubezpieczenia oraz składkę polisy.
 
 
Dodatkowy wariant to prywatne ubezpieczenia medyczne w tym ubezpieczenie szpitalne, które stają się coraz bardziej popularne w Polsce. Dzieje się tak przede wszystkim ze względu na niską jakość powszechnych świadczeń zdrowotnych i ograniczoną dostępność publicznej opieki medycznej.
 
Coraz więcej Polaków decyduje się zapłacić za prywatne ubezpieczenia zdrowotne, zamiast stać w kolejkach do państwowego szpitala. A to z kolei spowodowało spadek ceny, jaką trzeba zapłacić za polisę oraz abonament medyczny. Te najtańsze można kupić za kilkadziesiąt złotych miesięcznie.

Dodatkowo, jeśli nasz pracodawca ma z firmą ubezpieczeniową podpisaną umowę, to za polisę możemy zapłacić zdecydowanie mniej. Obecnie po opłaceniu składki możemy uzyskać dostęp do badań, porad lekarzy, a także do leczenia w szpitalu.
 

Ubezpieczenia wypadkowe

Traktowane są jako uzupełniające ubezpieczenia. zaliczane do grupy ubezpieczeń na życie. Głównym ich celem jest ochrona ubezpieczonego przed następstwami nieszczęśliwych wypadków. Nieszczęśliwymi wypadkami są nagłe zdarzenia, które pochodzą z zewnątrz, niezależnie od woli człowieka. Ich konsekwencje uderzają w istotne dobra człowieka, jakimi są zdrowie i życie. W przypadku utraty zdolności do pracy w wyniku wypadku przy pracy lub choroby zawodowej, podleganie ubezpieczeniu wypadkowemu daje prawo do szczególnych świadczeń typu:

 • zasiłek chorobowy,
 • świadczenie rehabilitacyjne,
 • zasiłek wyrównawczy,
 • jednorazowe odszkodowanie,
 • renta z tytułu niezdolności do pracy,
 • renta szkoleniowa,
 • renta rodzinna,
 • dodatek do renty rodzinnej,
 • dodatek pielęgnacyjny,
 • pokrycie kosztów związanych z leczeniem z zakresu stomatologii i szczepień ochronnych oraz zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne w zakresie określonym ustawą.
   

Ubezpieczenie od utraty dochodu w wyniku wypadku czy choroby

Skierowane jest do osób pracujących na etacie oraz samozatrudnionych, prowadzących własną działalność gospodarczą. Takich jak m.in: przedsiębiorcy, lekarze, dentyści, adwokaci, radcowie prawni, notariusze, artyści, twórcy, lub inne osoby prowadzące działalność gospodarczą na własne ryzyko.
 
Zapewnia wypłatę umówionej miesięcznej kwoty odszkodowania (do 80% kwoty średniego dochodu netto za ostatnie 2 lata) przez określony czas (max. do 3 lat od zdarzenia) w sytuacji niemożności wykonywania własnego zawodu / działalności na skutek wypadku lub choroby
 
Nawet w przypadku opłacania minimalnych składek ZUS, gwarantuje realną ochronę dochodu, uniezależniając Ubezpieczonego od wypłat ZUS.
 
 
Chętnie pomożemy Ci w wyborze odpowiedniej polisy na życie, sprawdzimy zakres i doradzimy w w dostosowaniu sumy ubezpieczenia.

Kontakt

YON Doradcy Finansowi
ul. Werynyhory 16
02-272 Warszawa

pon. - pt.
09:00 - 18:00