Ubezpieczenia na życie

YON Doradcy Finansowi

Ubezpieczenie grupowe na życie skierowane jest do grupy pracowników oraz wszelkich innych grup formalnych (związki zawodowe, spółdzielnie itp.) i pełni funkcję ochronną (bez uwzględnienia możliwości gromadzenia kapitału).

 

Ubezpieczenie na życie obejmuje szeroki zakres wiekowy  - do ubezpieczenia mogą przystąpić osoby w wieku 18-69 lat , a ochrona może trwać aż do roku, w którym ubezpieczony kończy 70 lat.

 

Istnieje możliwość poszerzenia zakresu podstawowego ubezpieczenia na życie poprzez zawarcia ubezpieczeń dodatkowych:


 1. na wypadek śmierci ubezpieczonego spowodowanej:
•    nieszczęśliwym wypadkiem,
•    zawałem serca lub krwotokiem śródmózgowym,
•    wypadkiem komunikacyjnym,
•    wypadkiem przy pracy.


2. na wypadek śmierci członków rodziny:
•    małżonka,
•    małżonka wskutek nieszczęśliwego wypadku,
•    dziecka,
•    rodzica ubezpieczonego oraz rodzica małżonka ubezpieczonego.


3. na wypadek urodzenia się dziecka ubezpieczonemu/urodzenia martwego dziecka,


4. na wypadek osierocenia dziecka przez ubezpieczonego,


5. na wypadek kłopotów zdrowotnych ubezpieczonego wymagających:
•    operacji chirurgicznej,
•    leczenia szpitalnego lub leczenia szpitalnego Plus,
•    leczenia specjalistycznego,
•  zagranicznej konsultacji medycznej (możliwość objęcia ubezpieczeniem również członków rodziny),
•    opieki medycznej – świadczenie usług medycznych realizowanych za pośrednictwem prywatnych placówek medycznych (możliwość objęcia ubezpieczeniem również członków rodziny),
•    doraźnej ochrony medycznej.


6. na wypadek kłopotów zdrowotnych ubezpieczonego spowodowanych:
•    niezdolnością do pracy i samodzielnej egzystencji,
•    trwałym uszczerbkiem na zdrowiu spowodowanym nieszczęśliwym wypadkiem,
•    trwałym uszczerbkiem na zdrowiu spowodowanym zawałem serca lub krwotokiem śródmózgowym,
•    poważnym uszkodzeniem ciała,
•    złamaniem kości,
•    trwałym inwalidztwem spowodowanym nieszczęśliwym wypadkiem,
•    ciężką chorobą.

Kontakt

YON Doradcy Finansowi
ul. Werynyhory 16
02-272 Warszawa

pon. - pt.
09:00 - 18:00