Ubezpieczenia D&O

YON Doradcy Finansowi

Ubezpieczeniem D&O będą zainteresowane osoby zasiadające w zarządach, radach nadzorczych, a także prokurenci spółek z ograniczoną odpowiedzialnością lub spółek akcyjnych.
 
Ubezpieczenie D&O chroni od skutków ich nieprawidłowego działania, przez co rozumieć można między innymi nadużycie zaufania, działanie na szkodę firmy, przekroczenie umocowania, złożenie oświadczenia fałszywego lub wprowadzającego w błąd czy też naruszenia praw pracowniczych.

W pewnych sytuacjach (poza winą umyślną członków władz) w zakres ubezpieczenia D&O mogą wchodzić roszczenia inwestorów o straty związane ze spadkiem wartości akcji w wyniku na przykład błędnie skalkulowanych prognoz.

Kontakt

YON Doradcy Finansowi
ul. Werynyhory 16
02-272 Warszawa

pon. - pt.
09:00 - 18:00