Ubezpieczenia BI

YON Doradcy Finansowi

Ubezpieczenie BI pozwala prowadzącym działalność gospodarczą na zachowanie płynności finansowej w przypadku wystąpienia poważnych szkód w  należącym do firmy mieniu. Neutralizuje ono konieczność ponoszenia wysokich kosztów stałych, przy braku możliwości ich pokrycia z nowych przychodów.

Dotyczy dwóch wielkości ekonomicznych:
•    zysku operacyjnego (ale tylko tej jego części, którą firma osiągnęłaby w okresie trwania szkody i przy założeniu niezakłóconej pracy);
•    kosztów stałych (wynagrodzenia, kosztów najmu, dzierżawy, energii elektrycznej, gazu, wody, c.o., rat leasingowych itp.).

Ubezpieczenie BI obejmuje szkody w mieniu wywołane żywiołami (pożar, uderzenie pioruna, wybuch, itp.) i w miejscu określonym w polisie jako miejsce ubezpieczenia. Efektem szkody musi być przerwa lub zakłócenie działalności ubezpieczonego przedsiębiorstwa, powodujące stratę w zysku brutto. Strata ta powinna jednak wystąpić w trakcie maksymalnego okresu odpowiedzialności, jaki został ustalony w polisie.

Kontakt

YON Doradcy Finansowi
ul. Werynyhory 16
02-272 Warszawa

pon. - pt.
09:00 - 18:00